Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

09-200 Sierpc ul. Armii Krajowej  8 b

tel./fax. 24 275-29-94

e-mail: poradniasierpc@wp.pl ; NIP 776-15-47-371; Regon 000941671

                 www. poradniasierpc.bip.org.pl  
 
 
 


Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2019 rok, zgodnie z § 34 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) opublikowana jest na stronie: http://pzjbsierpc.bip.org.pl/index.php?tree=141


UWAGA!


Na podstawie Zarządzenia Nr 15/2019/2020

Dyrektora

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu

z dnia 18.05.2020 r. ulegają zmianie godziny pracy 08:00 - 15:30

od dnia 18.05.2020 r. do odwołania.


Ponadto ogranicza się funkcjonowanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu. W Poradni nie będą realizowane zajęcia terapii grupowej, rehabilitacji, integracji sensorycznej i innych zajęć realizowanych w bezpośrednim kontakcie z terapeutami. Wizyty planowane będą realizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez pracownika poradni z rodzicem i ustaleniu, że wizyta będzie miała charakter indywidualny i będzie dotyczyła dziecka zdrowego. Zapisy i konsultacje w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu będą realizowane w w/w okresie wyłącznie telefonicznie -               (24) 275-29-94.


ZARZĄDZENIE NR 15/2019/2020
Dyrektora
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu
z dnia 18.05.2020 r.

w sprawie zmian godzin pracy PP-P w Sierpcu
§ 1


Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu ustala
od dnia 18.03.2020 r. do odwołania godziny pracy 08:00 - 15:30
z powodu zagrożenia koronawirusem.§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pracownicy

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej   w Sierpcu

udzielają porad specjalistycznych

(psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych) wyłącznie drogą telefoniczną – codziennie w godzinach   9.00 – 14.00 nr telefonu (24) 275-29-94
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Sierpcu

świadczy pomoc psychologiczną dla uczniów, rodziców i osób w kwarantannie drogą telefoniczną

nr telefonu (24) 275-29-94

oraz e-mail: poradniasierpc@wp.pl

codziennie w godzinach 9.00 – 14.00
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobocińska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-16 10:54:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Paczkowska Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-18 10:09:42
  • Liczba odsłon: 95
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 101213]

przewiń do góry